!
Navigeren door de geschiedenis
"

Wat krijgt u eigenlijk te zien?
Voor toeristen die niet van puzzelen houden, maar juist interesse hebben in een stukje geschiedenis tijdens de vakantie is de IPR toch een aantrekkelijke reisgids. Alle objecten op de tochtjes hebben namelijk te maken met historie, met tijdvakken uit de Europese geschiedenis waarin landen verbonden waren in vrede of juist verdeeld door vijandschap. Er zijn nog verrassend veel bezienswaardigheden te ontdekken die daaraan herinneren. Van grote monumenten tot verborgen herdenkingstekens, van standbeelden van grote persoonlijkheden tot slagvelden en erebegraafplaatsen.

Thema’s
Historie is een nogal breed begrip. Daarom blijft de IPR beperkt tot enkele thema’s, waarvan u herinneringen in diverse Europese landen kunt tegenkomen. Bovendien is kenmerkend dat veel Europeanen de gevolgen ondervonden van de grensoverschrijdende gebeurtenissen uit deze tijdvakken uit de geschiedenis.
Deze Eurothema’s vormen de rode draad in de IPR.
Tal van historische gebeurtenissen hadden op kleinere schaal gevolgen voor de loop van de Europese geschiedenis, maar hebben wel de schoolboeken gehaald. Soms vonden we die toch passen bij de opzet van de IPR en zo komen ze af en toe als Regiothema voor, zoals de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela en de Tachtigjarige Oorlog.

In de inleiding van de gids en bij de verblijfplaats staat een beknopt historisch overzicht. Over de monumenten zelf is een kort informatieblokje opgenomen in de beschrijving van de diverse dagtochten.

[ Home ]